گروه صنایع کاغذ پارس
ثبت درخواست هاي استخدامي شركت پارس طبيعت
نکات و شرایط : با سلام ، ضمن تشکر از جنابعالی بابت درخواست همکاری با گروه صنایع کاغذ پارس و شرکت پارس طبیعت ،باستحضار می رساند این سامانه به منظور دریافت درخواست های استخدام متقاضیان همکاری با شرکت تدوین و طراحی شده است.لطفا قبل از تکمیل اطلاعات خود در این سامانه به موارد زیر توجه فرمایید.1- تکمیل فرم استخدامی به منزله استخدام در شرکت نبوده و هیچ گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد .2- اطلاعات تکمیل شده جنابعالی در بانک اطلاعات متقاضیان استخدام شرکت درج خواهد شد. 3- در صورت نیاز به استخدام از بین واجدین شرایطی که اطلاعات آنها در بانک اطلاعات متقاضیان درج گردیده است متناسب با شایستگی های افراد و نیاز شرکت تماس گرفته خواهد شد ،لذا از هرگونه تماس و پیگیری استخدامی اجتناب گردد. 4- تکمیل برخی از بخشهای فرم اجباری و بخش هایی هم اختیاری است لذا هنگام تکمیل فرم به این موضوع توجه کافی نمایید.